Podvojné účtovníctvo

Podnikatelia - právnické osoby, hlavne s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným, ponúkame pre Vás kompletné účtovnícke služby pre podvojné účtovníctvo v zmysle platnej legislatívy.

Služby zahŕňajú:

  • samozrejmosťou je v prípade dohody vyzdvihnutie dokladov u Vás
  • príprava a usporiadanie dokladov pred samotným zaúčtovaním
  • vedenie účtovných kníh - denník, hlavná kniha
  • pravidelné vyhotovenie výstupov v zmysle zákona a Vašich požiadaviek
  • príprava a vyhotovenie účtovnej závierky - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
  • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
  • evidencia DPH a daňové priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolné výkazy k DPH, súhrnné výkazy u platiteľov
  • elektronická komunikácia s finančnou správou a poisťovňami
  • Vy si zvolíte prevažujúcu formu komunikácie s našou účtovnou firmou - osobnú, či elektronickú