Mzdová agenda

  • vedenie mzdovej agendy v zmysle platnej legislatívy
  • spracovanie a výpočet miezd
  • prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotných poisťovní
  • podávanie mesačných výkazov a prehľadov - elektronicky
  • ročné zúčtovanie
  • personalistika - pracovné zmluvy, dohody, evidencie, potvrdenia