Cenník účtovných služieb

Chceme Vás zaujať a presvedčíť kvalitou, nie cenou.

Naše služby sú založené na individuálnom a profesionálnom prístupe ku klientovi. 

Cenník účtovníckych služieb je orientačný. Cena je vždy výsledkom vzájomnej dohody, so zohľadnením mnohých faktorov, ako sú: 

Jednoduché účtovníctvo

neplatiteľ DPH:

cena za 1 mesiac  minimálne  70 eur

cena za položku:  0,90 eur

platiteľ DPH:

cena za 1 mesiac: minimálne 90 eur

cena za 1 položku:  0,90 eur

/položka = faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise/

Počet zápisov nad 500 - individuálne zľavy

účtovná závierka - výkazy, daňové priznanie:

od 90 eur

Priznanie k DPH + kontrolný výkaz: 40 eur

Súhrnný výkaz: 20 eur

Odborné poradenstvo v rozsahu 1 hod/mesiac: zdarma

Podvojné účtovníctvo

neplatiteľ DPH:

minimálne 100 eur/mesiac*,  v tejto cene je zahrnuté zaúčtovanie max 20 položiek, každá ďalšia zaúčtovaná položka je spoplatnená sumou 0,90 eur


cena za položku:   0,90 eur

položka =  zápis v denníku


platiteľ DPH:

minimálne 100 eur/mesačne, 

do 20 položiek, každá  ďalšia položka 0,90 euro

cena za položku:  0,90 eur

položka =  zápis v denníku

zľavy

nad 300 položiek: 10 %

nad 500 položiek: 20%


Účtovná závierka - výkazy, prílohy, daňové priznanie:

minimálne 200 eur

Priznanie k DPH + kontrolný výkaz: 40 eur

Súhrnný výkaz: 20 eur

Odborné poradenstvo v rozsahu 1 hod/mesiac: v cene

Mzdy

minimálne 20 eur mesačne

zamestnanec v HPP: 10 eur

dohodár:  10 eur

ročné zúčtovanie: 20 eur /zamestnanec,

minimálne 20 eur/firma

prihlásenie a odhlásenie firmy, zamestnanca do ZP/SP - 5 eur/inštitúcia

vypracovanie pracovnej zmluvy: 30 eur

Jednorázové služby:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A /zamestnanci/: 40 eur

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A - zahraničné príjmy: od 60 eur

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B/podnikanie, príp. kombinované príjmy/: od 90 eur + výkazy 20 eur

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B - /SZČO/ paušálne výdavky: od 70 eur

Jednorázové spracovanie dokladov do 31.3. s vyhotovením daňového priznania a účtovných výkazov:

Vedenie daňovej evidencie: 0,90 eur/doklad

Ostatné služby: