Cenník účtovných služieb

Chceme Vás zaujať a presvedčíť kvalitou, nie cenou.

Naše služby sú založené na individuálnom a profesionálnom prístupe ku klientovi.

Cenník účtovníckych služieb je orientačný. Cena je vždy výsledkom vzájomnej dohody, so zohľadnením mnohých faktorov, ako sú:

 • rozsah poskytovaných služieb

 • počet dokladov

 • úroveň predprípravy dokladov klientom

 • výška obratu

 • prevažujúci trh obchodných aktivít - SR, EÚ, mimo EÚ

 • pri štvrťročnom, resp. ročnom spracovaní možné zľavy

Jednoduché účtovníctvo

neplatiteľ DPH:

cena za 1 mesiac minimálne 50 eur

cena za položku: 0,70 eur

platiteľ DPH:

cena za 1 mesiac: minimálne 60 eur

cena za 1 položku: 0,80 eur

/položka = faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise/

Počet zápisov nad 500 - individuálne zľavy

účtovná závierka - výkazy, daňové priznanie:

od 90 eur

Priznanie k DPH + kontrolný výkaz: 30 eur

Súhrnný výkaz: 15 eur

Odborné poradenstvo v rozsahu 1 hod/mesiac: zdarma

Podvojné účtovníctvo

neplatiteľ DPH:

minimálne 80 eur/mesiac*, v tejto cene je zahrnuté zaúčtovanie max 30 položiek, každá ďalšia zaúčtovaná položka je spoplatnená sumou 0,80 eur

*je možné dohodnúť predkladanie a spracovanie dokladov aj v iných intervaloch /kvartálne, polročne/, minimálna cena sa potom vzťahuje na dohodnuté obdobie

cena za položku: 0,80 eur

položka = zápis v denníku


platiteľ DPH:

minimálne 80 eur/mesačne, resp. kvartálne

do 30 položiek, každá ďalšia položka 0,80 euro

cena za položku: 0,80 euro

položka = zápis v denníku

zľavy:

nad 300 položiek: 10 %

nad 500 položiek: 20%


Účtovná závierka - výkazy, prílohy, daňové priznanie:

minimálne 200 eur

Priznanie k DPH + kontrolný výkaz: 30 eur

Súhrnný výkaz: 15 eur

Odborné poradenstvo v rozsahu 1 hod/mesiac: v cene

Mzdy

minimálne 20 eur mesačne

zamestnanec v HPP: 10 eur

dohodár: 10 eur

ročné zúčtovanie: 10 eur /zamestnanec,

minimálne 20 eur/firma

prihlásenie a odhlásenie firmy, zamestnanca do ZP/SP - 5 eur/inštitúcia

vypracovanie pracovnej zmluvy: 30 eur

Jednorázové služby:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A /zamestnanci/: 40 eur

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A - zahraničné príjmy: 60 eur

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B/podnikanie, príp. kombinované príjmy/: 70 eur + výkazy 20 eur

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B - /SZČO/ paušálne výdavky: 70 eur

Jednorázové spracovanie dokladov do 31.3. s vyhotovením daňového priznania a účtovných výkazov:

 1. Fyzická osoba - jednoduché účtovníctvo: priznanie plus výkazy 90 eur + cena za položku + prípadný príplatok za administratívne spracovanie dokladov

 2. Podvojné účtovníctvo /s.r.o./ priznanie plus výkazy s prílohou od 200 eur + cena za položku + prípadný príplatok za administratívne spracovanie dokladov

Vedenie daňovej evidencie: 0,70 eur/doklad

Ostatné služby:

 • odborné poradenstvo: 40 eur/hod

 • administratívna príprava dokladov: 20 eur/hod

 • vypracovanie cestovného príkazu: 0,50 eur/riadok, minimálne 3 eur/ ks

 • spracovanie štatistických výkazov: 20 eur/hod

 • zaradenie majetku a výpočet odpisov: 5 eur/ks

 • priznanie k dani z motorových vozidiel: min 15 eur, 5 eur/auto

 • kontrola účtovníctva - cena dohodou

 • žiadosti, oznámenia na FS, ZP, SP 20 eur/hod