Jednoduché účtovníctvo

Živnostníci a SZČO, ponúkame pre Vás kompletný servis v oblasti spracovania jednoduchého účtovníctva, prípadne daňovej evidencie v zmysle platnej legislatívy.

Služby zahŕňajú:

  • v prípade dohody vyzdvihnutie dokladov na Vami určenom mieste
  • príprava podkladov na zaúčtovanie
  • vedenie účtovných kníh v zmysle Zákona č.431/2002 Z.z o účtovníctve v z.n.p - peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy
  • reporting a vyhotovenie výstupov v zmysle zákona, prípadne podľa Vašich požiadaviek
  • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky - výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
  • priznanie k DPH, kontrolný výkaz k DPH, súhrnný výkaz u platiteľov
  • elektronická komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami
  • forma komunikácie s nami podľa Vašej preferencie - osobná alebo elektronická